Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA) công bố ra bản báo cáo tài chính

Công ty cổ phần tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA) vừa công bốra bản báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và năm 2016.

Chỉ riêng quý 4 doanh thu chỉ hơn 140 triệu đồng,đã cách rất xa con số 33,9 tỷ đồng đạt được cùng kỳ. Trong khi đó, vẫn phải trả các khoản chi phí mà phát sinh, đặc biệt là hơn 3,5 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, và gần 2,4 tỷ đồng các khoản chi phí khác, nên riêng quý 4 PVA lỗ 5,79 tỷ đồng.
Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA) công bố ra bản báo cáo tài chính
Nhìn lại những kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2015, dù doanh thu có lớn hơn , nhưng đổi lại, những chi phí phát sinh cũng lớn hơn nhiều, mà riêng chi phí quản lý doanh nghiệp đã hơn 22 tỷ đồng, nên quý 4/2015 PVA bị lỗ gần 20 tỷ đồng.

Tuy quý 4 có bị lỗ, nhưng nhờ quý 3 với số lãi đột biến đã vượt hơn 60,2 tỷ đồng, nên lũy kế cả năm PVA vẫn lãi sau thuế là 54,49 tỷ đồng, trong khi năm 2015 đã lỗ gần 30 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, từ năm 2016 công ty đã chủ yếu giải quyết những tồn đọng, thu hồi khoản công nợ, không có việc làm mới, đồng thời cũng không phát sinh doanh thu mới. Doanh thu phát sinh đột biến từ trong quý 3/2016 là phần doanh thu ghi nhận từ việc điều chỉnh, và cắt giảm khối lượng tại dự án khu công nghiệp Hoàng Mai trong năm 2012, chưa phân khai cho các đơn vị thi công, và đến nay mới thực hiện.

Năm 2016, PVA không chỉ đặt mục tiêu đạt 4,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, do vậy, với việc báo lãi gần 54,5 tỷ đồng, PVA đã thực hiện được đến gần 12 lần chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tuy từ năm 2011 đến nay công ty liên tục báo lỗ, song năm 2016 đã bất ngờ báo lãi đột biến với con số gần 55 tỷ đồng. Và số lãi này đến từ việc ghi nhận doanh thu khối lượng cắt giảm dự án từ năm 2012. Còn riêng vào năm 2016 công ty hầu như ẫn không có hoạt động phát sinh.

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, tổng cộng tài sản PVA còn gần 767 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền còn vỏn vẹn chỉ là 784 triệu đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *