Trong năm 2016 tổng tài sản của NCB đã tăng khá mạnh

Trong năm 2016 tổng tài sản của NCB đã tăng khá mạnh đến mức 43%. Mặc dù lợi nhuận cả năm chỉ đạt 16,5 tỷ đồng nhưng con số này đã khá hơn gấp hơn 2 lần so với mắc đã đạt được ở năm 2015.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB – Navibank cũ) đã vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 là hợp nhất và kết quả kinh doanh của cả năm 2016.

Trong bản báo cáo đó, tổng tài sản của ngân hàng có được tại thời điểm cuối năm 2016 là 69.011 tỷ đồng, tăng 43% so với mức hơn 48.000 tỷ đồng đạt được cuối năm trước.Và đáng chú ý có khoản chứng khoán đầu tư là 19.125 tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng tài sản và tăng 90% so với đầu năm vừa rồi. Ngân hàng đã có khoản phải thu; lãi và phí phải thu đều tăng trên 20% so với những gì cuối năm trước đạt được.

Và mặt tín dụng năm vừa qua tăng trưởng 24% với dư nợ 25.352 tỷ đồng. Khoản tiền gửi của khách hàng đã tăng 22,8% đạt được hơn 41.790 tỷ.
Logo NCB
Trong suốt năm vừa qua NCB ghi nhận thu nhập lãi thuần riêng của quý 4 là 280 tỷ đồng, làm tăng 35% so với cùng kỳ năm trước cùng với cả năm lãi thuần tăng gần 90% đạt gần 953 tỷ đồng.

Nhưng hoạt động mảng kinh doanh dịch vụ và ngoại hối đều lỗ ở trong quý 4 vừa rồi, trong đó mảng ngoại hối đã lỗ hơn 18 tỷ đồng mà trong khi cùng kỳ chỉ lỗ có hơn 1 tỷ.

Những hoạt động khác của quý 4 lãi hơn 138 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 7 tỷ.

Mặc dù cho chi phí hoạt động năm 2016  cao hơn nhiều so với năm 1015 nhưng nhờ lãi thuần và những hoạt động khác tăng tốt hơn nên tổng lợi nhuận trước dự phòng rủi ro của quý 4 chỉ đạt gần 116 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ và cả năm cũng tăng hơn 90%.

Cùng đó ngân hàng cũng phải trích lập 1 khoản dự phòng tăng mạnh hơn tới 65% trong quý 4 năm nay và phần xử lý theo đề án tái cấu trúc gấp gần 6 lần cùng kỳ nên lợi nhuận trước thuế chỉ còn lại là 6,8 tỷ đồng, cao hơn 28,3% so với quý 4/2015. Và sau thuế, ngân hàng đã báo lãi 5,5 tỷ đồng, tăng 17%.

Lũy kế của cả năm, NCB đã lãi trước thuế 16,5 tỷ đồng, và gấp hơn 2 lần so với năm 2015 và sau thuế là 13,2 tỷ đồng.

Về mặt chất lượng nợ, NCB có tổng cộng 389 tỷ đồng nợ xấu, chiếm  khoảng 1,53% trên tổng số dư nợ. Con số này tuy đã giảm đáng kể so với tỷ lệ nợ xấu 2,14% hồi đầu năm vừa rồi.

This article has 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *