Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý I năm nay là hơn 47,8 triệu người.

Tổng cục Thống kê đã cho hay số người thất nghiệp quý 1/2017 khoảng 1,14 triệu người. So với  cùng kỳ năm trước thì tăng thêm hơn là 20 nghìn người, song nếu như so với quý 4/2016 thì đã giảm được hơn 16 nghìn người. Tỷ lệ về thất nghiệp chung là 2,08%. Tuy nhiên, một con số đáng đã gây chú ý là tỷ lệ thất nghiệp cao…

Read More >>