Bệnh viện Bộ Giao thông Vận tải là cơ sở y tế công lập đầu tiên

Tín hiệu thuận Sau rất nhiều chờ đợi, Bộ Tài chính đã chính thức lên tiếng ủng hộ việc nối lại lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện Bộ Giao thông Vận tải vốn bị ngưng hơn 1 năm nay. Cụ thể, tại Văn bản số 15610/BTC – TCDN vừa gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, thống nhất với…

Read More >>