Sản xuất đạm tháng 3 đạt 152 nghìn tấn

Theo như Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), 3 tháng đầu năm 2017 bên các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặc biệt là sản lượng khai thác dầu khí của PVN đều hoàn thành vượt mức từ 4-16% theo như kế hoạch.
>> Đề xuất cho Invest Tây Đại Dương nâng tỷ lệ sở hữu lên 25%

Cụ thể, là tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 cũng đạt 2,35 triệu tấn, vượt 4,9% kế hoạch tháng, tính chung quý I cũng đạt 6,47 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch.

Trong như đó, sản lượng bên khai thác dầu tháng 3 đạt 1,35 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 3,95 triệu tấn, vượt 5,0% kế hoạch quý I. Sản lượng phần khai thác khí tháng 3 đạt 1,0 tỷ m3, vượt 8,2% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 2,52 tỷ m3, vượt 5,7% kế hoạch.

Về vấn đề sản xuất điện, trong tháng 3/2017, PVN sản xuất được 2,06 tỷ kWh, vượt 5,0% kế hoạch tháng, tính chung quý I cũng đạt 5,44 tỷ kWh.

Sản xuất đạm tháng 3 đạt 152 nghìn tấn, vượt 2,5% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 447 nghìn tấn, vượt 9,7% kế hoạch. Trong đó, từ đó Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 220 nghìn tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 227 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 585 nghìn tấn, vượt 16,4% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 1,69 triệu tấn, vượt 15,5% kế hoạch.

Giá trị sản xuất phần công nghiệp quý I đạt 116 nghìn tỷ đồng, vượt 7,4% kế hoạch quý I và bằng 27% kế hoạch năm.

Theo PVN, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn quý I cũng đạt 117,1 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch và bằng 30% kế hoạch năm.

PVN cũng cho biết, quý I, PVN đã nộp ngân sách nhà nước 20,8 nghìn tỷ đồng, vượt 12,2% so với kế hoạch.

Theo kế hoạch trước đó của PVN, năm 2017, PVN đã đưa ra phương án giá dầu ở mức 50 USD/thùng, doanh thu toàn tập đoàn 437 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 74 nghìn tỷ đồng. Các mức này đều thấp hơn năm 2016.

theo Bizlive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *