Trong năm 2016 tổng tài sản của NCB đã tăng khá mạnh

Trong năm 2016 tổng tài sản của NCB đã tăng khá mạnh đến mức 43%. Mặc dù lợi nhuận cả năm chỉ đạt 16,5 tỷ đồng nhưng con số này đã khá hơn gấp hơn 2 lần so với mắc đã đạt được ở năm 2015. Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB – Navibank cũ) đã vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 là hợp…

Read More >>