Đến cuối năm 2016, toàn thị trường có hơn 1,66 triệu tài khoản chứng khoán

Đến cuối năm 2016, toàn thị trường có hơn 1,66 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 9% so với cuối năm 2015.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đã công bố các chỉ tiêu tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Theo đó, với việc thanh khoản thị trường tăng 24% so bình quân năm 2015 lên 2.443 tỷ đồng/phiên và VNIndex tăng gần 15%, kết quả kinh doanh năm 2016 của của HoSE đã tăng trưởng rất mạnh: Tổng doanh thu tăng 29% lên 492 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 34% lên 263 tỷ đồng.
>> Lệnh trừng phạt mới cũng nhằm đáp trả các chương trình phát triển WMD
Mặc dù VNIndex và thanh khoản đang duy trì đà đi lên từ đầu năm nhưng HoSE đặt kế hoạch khá thận trọng cho năm 2017 với mục tiêu 442 tỷ doanh thu (-10%) và 201 tỷ lợi nhuận trước thuế (-24%).

Bên cạnh đó, HoSE cũng cung cấp một số thông tin quan trọng về thị trường và ngành chứng khoán:

+ Lượng tài khoản của nhà đầu tư đến cuối tháng 12/2016 đạt hơn 1,66 triệu tài khoản, tăng hơn 9% so với cuối năm 2015. Nhóm tài khoản nhà đầu tư nước ngoài nói chung tăng 11% trong đó nhà đầu tư có tổ chức tăng 27%.

+ Quy mô thị trường cổ phiếu trên Sở HSX đã tăng 30% so với cuối năm 2015, đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, chiếm 91% vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam, tương đương 35%GDP.

+ Có 94% công ty niêm yết có lãi, tổng giá trị lãi khoảng 122,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ. Ngành chứng khoán có lợi nhuận sau thuế lũy kế giảm 13%, trong khi ngành ngân hàng có lợi nhuận sau thuế lũy kế tăng 25%.

+ Có 50 công ty chứng khoán báo cáo kinh doanh lãi với tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.500 tỷ đồng và 24 công ty chứng khoán báo lỗ với tổng lỗ hơn 820 tỷ đồng.

Trường An

Theo Trí thức trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *