Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán của Công ty cổ phần Gỗ Trường Thành

Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán của Công ty cổ phần Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) đã gây bất ngờ cho nhà đầu tư vào cuối tuần qua với mức lỗ ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.271 tỷ đồng – giảm hơn 350 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán. Từ trước đó, những người thạo tin cũng đã nhanh tay mua cổ phiếu trước khi TTF tăng trần lên giá 8.030 trong phiên cuối tuần trước.

Nguyên nhân chính cũng dẫn đến kết quả này là do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 87% tương đương 353 tỷ đồng so với trước kiểm toán và chỉ còn 53 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, dự phòng phải thu khách hàng khó đòi đã giảm mạnh mẽ. Nếu như trước kiểm toán, phải thu khách hàng ngắn hạn của TTF là 745,5 tỷ đồng và trích lập dự phòng tới 420 tỷ đồng thì sau kiểm toán, khoản dự phòng chỉ còn 151 tỷ đồng trên tổng 791 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, tức giảm đi gần 270 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, báo cáo dự phòng cho khoản ứng trước cho người bán cũng rút gọn từ 66 tỷ xuống 16 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán cho biết, vào ngày 26/12/016, công ty và một nhà đầu tư tổ chức (gọi tắt là Nhà đầu tư) đã thống nhất thông qua thỏa thuận nguyên tắc về việc Nhà đầu tư đồng ý hỗ trợ và sẵn sàng đảm bảo các khả năng thu hồi các khoản phải thu từ một số khách hàng của Nhóm công ty với tổng số tiền dự kiến là 400 tỷ đồng, bao gồm các khoản phải thu khách hàng, các khoản trả trước cho người bán và các khoản phải thu về cho vay. Đổi lại, Nhà đầu tư cũng sẽ được quyền mua cổ phiếu trong tương lai khi nhóm công ty phát hành.

>> Dịch vu tài chính

Bản thỏa thuận này cũng đã quy định, Nhà đầu tư sẽ thanh toán cho Nhóm Công ty số tiền tối thiểu là 50 tỷ đồng mà không phụ thuộc vào các điều khoản của Thỏa thuận chi tiết được ký sau đó. Nhà đầu tư phải cung cấp biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thu hồi các khoản phải thu của Nhóm công ty. Tuy nhiên, bản thỏa thuận này chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi Thỏa thuận chi tiết về việc thu hồi các khoản phải thu được ký kết chính thức trước ngày 28/12/2017 đồng thời Nhà đầu tư thanh toán số tiền tối thiểu đã nêu trước ngày 31/03/2017.

Vào ngày 04/02/2017, công ty, Nhà đầu tư và một cá nhân là cổ đông của Nhóm công ty (gọi tắt là cá nhân) đã ký kết thỏa thuận thu hồi nợ với nội dung và điều khoản tương tự như trên. Cá nhân đồng ý dùng số tiền đã cho Nhóm công ty vay trong năm 2016 với số dư tại ngày 31/12/2016 là 300 tỷ đồng để bảo đảm cho số tiền phải thu được quy định cụ thể theo thỏa thuận là 350,2 tỷ đồng trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện không đúng thời hạn cam kết thanh toán cho Nhóm công ty.

Thêm vào đó, Nhà đầu tư cũng đã thanh toán 60 tỷ đồng cho Nhóm công ty vào ngày 15/03/2017 theo Thỏa thuận. Dựa trên các sự kiện đó, vào ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban giám đốc công ty khẳng định rằng khả năng thu hồi các khoản phải thu với số tiền nêu trên là đảm bảo.

Do đó, Nhóm công ty không trích lập dự phòng.

Trước đó, cổ đông của TTF đã thống nhất phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành (nguyên Chủ tịch TTF) và ông Võ Văn Diệp Tuấn (nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ TTF).

Cụ thể, ông Thành và ông Tuấn cam kết sử dụng các tài sản của bản thân và người liên quan để khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại Gỗ Trường Thành và các công ty con, căn cứ vào các sai lệch, thất thoát phát sinh tham khảo theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và quý 3/2016 được lập bởi Công ty và soát xét bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Các tài sản khắc phục của cha con ông Võ Trường Thành bao gồm 15,4 triệu cổ phần TTF và 57,4 tỷ đồng vốn góp tại các doanh nghiệp khác.

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao tài sản, Gỗ Trường Thành sẽ có văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và đồng thời báo cáo tài chính Gỗ Trường Thành làm việc với Công ty Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.
Gỗ Trường Thành báo giảm lỗ 350 tỷ đồng sau kiểm toán, cổ phiếu TTF “kịp” tăng trần phiên cuối tuần

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *